Leyla Mazak

Klinisch psychologe

Leyla is klinisch psychologe en sinds 2019 tewerkgesteld als trajectcoördinator in een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand. Binnen een justitieel kader begeleidt Leyla jongeren tussen 12 en 18 jaar in de zoektocht naar een aangepaste begeleiding en hulpverlening. Hierbij hecht ze waarde aan de competenties en vaardigheden van de jongere zelf, tegelijk wordt er ook op de sterktes van de context ingezet.

Leyla heeft ervaring met verschillende problematieken waaronder ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), internaliserende (angst, depressie, paniek) en externaliserende (agressie, impulsiviteit, concentratieproblemen) problemen, verslavingsproblematieken, emotieregulatie- en emotionele problemen (zelfbeeld, spanning, stress), zelfverwondend gedrag, …

In 2020 heeft Leyla een vierdaagse workshop Attachment Based Family Therapy aan de KULeuven gevolgd, dit met als doel het volgen van de ABFT-jaaropleiding. Leyla werkt ABFT-geïnspireerd met gezinnen. Het centraal doel is om jongeren die emotioneel moeilijkheden ondervinden, terug met de ouders in contact te brengen, het vertrouwen te herstellen en de relatie te versterken.

Doelgroep:

jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen

 

Aanbod:

  • Individuele psychologische begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen, internaliserende en externaliserende problemen, emotionele moeilijkheden, verslavingen, zelfbeeld, zingeving, identiteit, culturele vragen. De individuele begeleiding gebeurt vanuit een (cognitief) gedragstherapeutische invalshoek.
  • Mogelijkheid tot psycho-educatie rond deze verschillende problemen.
  • Gezinsbegeleiding binnen gezinnen waar het vertrouwen broos en de relatie beschadigd is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodieken van de Attachment Based Family Therapy.
  • In de psychotherapie wordt gebruik gemaakt van methodieken die zich situeren binnen het oplossingsgericht – en cognitief gedragstherapeutisch kader.
Bijkomende informatie:
  • Vierdaagse workshop ABFT (2020), met het oog op het volgen van de ABFT jaaropleiding
  • Coach binnen PEP! Limburg: coachen en begeleiden van jongeren met schoolse problemen (heden)
  • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 952126899

+32 483 81 62 16