Gielke Claes

Maatschappelijk werkster en I.V (interactionele vormgeving) psychotherapeute

Gielke studeerde in 2014 af als maatschappelijk werkster. Doorheen deze studie groeide haar interesse in het werken met kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Ze begon te werken bij VZW De wissel als contextbegeleidster. Hier ging ze samen met de jongeren op pad doorheen alle mogelijke levensdomeinen. Ze deed er zes jaar ervaring op in het werken met verschillende thema’s.

In 2020 besloot Gielke om een nieuwe stap te zetten en begon ze te werken voor het CAW (Centrum algemeen welzijnswerk) binnen het team slachtofferhulp. Hier richt zij zich voornamelijk op traumaverwerking en rouwbegeleiding.

Al van jonge leeftijd had Gielke interesse in de therapiewereld. In 2017 hakte ze de knoop door en begon ze aan de vierjarige opleiding ‘Psychotherapie in de interactionele vormgeving’ aan de educatieve academie in Berchem. Deze opleiding integreert  verschillende therapiestromingen zoals contextuele therapie, systeem therapie, lichaamsgerichte therapie, oplossingsgerichte therapie,… Binnen I.V. gaat men er vanuit dat verschillende benaderingen uit verschillende stromingen binnen het therapeutisch proces het meest effectief zijn. Er wordt op maat van elke cliënt gewerkt.

Therapie is samen op avontuur gaan en zoeken naar manieren om met de moeilijkheden van het leven om te gaan.

Doelgroep:

  • Jongeren
  • Volwassenen
  • Gezinnen
  • Koppels

Aanbod:

Individuele therapie (met mogelijkheid tot een ruimere context: iedereen die belangrijk is in in het leven van de cliënt kan betrokken worden in het therapeutisch proces, dit gebeurt altijd in overleg) en koppeltherapie.

Contactgegevens:

+32 499 61 73 71